Kategorier

Om medlemsbasen

Medlemsbasen är en nystartad medlemsförmedling för ideella organisationer. Sajten är under utveckling, men redan nu kan du tex gå med i Liberala Ungdomsförbundet, och fler organisationer tillkommer hela tiden.

Vi vill att fler ska upptäcka meningen och glädjen i att gå med i en organisation. Och vi vill göra det enklare att hitta rätt organisation att gå med i.

Lansering

Den första versionen av Medlemsbasen byggdes och lanserades under 24 Hour Business Camp i oktober 2009. Vår idé är att hjälpa ideella organisationer och föreningar att värva nya medlemmar.

Redan vid lanseringen hade vi nätets största förteckning över ideella föreningar. Här finner du mer information om ideellt engagemang än någon annan stans på nätet. Vårt mål är att bli bäst på att värva rätt person till rätt organisation - till glädje för organisationerna och deras nya medlemmar. Se dig gärna om kring på sajten - ditt engagemang och medlemskap behövs!

Organisationer inom : Patientförening

Svenska Dysfagiförbundet

Svenska Dysfagiförbundets sprider kunskaper om dysfagi och sväljningssvårigheter och stöder medlemmar med dysfagi och deras anhöriga. DU kan ännu inte bli medlem i denna förening genom Medlemsbasen.

Läs mer »

Svenska Endometriosföreningen

Läs mer »

Svenska Epilepsiförbundet, SEF

Epilepsiförbundet arbetar med att sprida information och kunskap om epilepsi, främja bättre vård av epileptiker och förbättra tillvaron för de som drabbats av epilepsi och deras närstående. Du kan änn...

Läs mer »

Svenska Glaukomförbundet

Svenska Glaukomförbundet är en partientförening som stöder glaukomdrabbade och deras närstående samt sprider kunskap och information om tillståndet. DU kan inte ännu gå med i denna förening genom Medl...

Läs mer »

Svenska Marfanföreningen

Svenska Marfanföreningen är en patientförening för människor med Marfans Syndrom, e ärftlig bindvävssjukdom. Du kan inte gå med i denna förening genom Medlemsbasen ännu.

Läs mer »

Svenska Migränförbundet, SMIF

Svenska Migränförbundet vill vara till stöd och hjälp för människor med migrän, Hortons huvudvärk eller annan svår huvudvärk, stödja deras anhöriga och följa forskningsutvecklingen inom området. Du ka...

Läs mer »

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska OCD-förbundet Ananke är en stödförening för personer som leder av tvångssyndrom och deras anhöriga. Föreningen vill öka kunskaperna om tvångssyndrom (tvångshandlingar och tvångstankar) hor såv...

Läs mer »

Svenska Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet är en patientförening till stöd för människor som drabbats av Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Du kan ännu inte bli medlem i denna organisation genom Medlemsbasen.

Läs mer »

Svenska Ryggföreningen, RYFS

Svenska Ryggföreningen är en stödförening för personer som lider av ryggproblem och sjukdomar i ryggen och deras anhöriga. Du kan ännu inte bli medlem i denna förening genom Medlemsbasen.

Läs mer »

Svenska Ångestsyndromsällskapet

Svenska Ångestsyndromsällskapet är politiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens syfte är att stödja personer med ångestsjukdomar och sprida kunskap om ångestsyndrom och behandlingar. D...

Läs mer »

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>