Kategorier

Om medlemsbasen

Medlemsbasen är en nystartad medlemsförmedling för ideella organisationer. Sajten är under utveckling, men redan nu kan du tex gå med i Liberala Ungdomsförbundet, och fler organisationer tillkommer hela tiden.

Vi vill att fler ska upptäcka meningen och glädjen i att gå med i en organisation. Och vi vill göra det enklare att hitta rätt organisation att gå med i.

Lansering

Den första versionen av Medlemsbasen byggdes och lanserades under 24 Hour Business Camp i oktober 2009. Vår idé är att hjälpa ideella organisationer och föreningar att värva nya medlemmar.

Redan vid lanseringen hade vi nätets största förteckning över ideella föreningar. Här finner du mer information om ideellt engagemang än någon annan stans på nätet. Vårt mål är att bli bäst på att värva rätt person till rätt organisation - till glädje för organisationerna och deras nya medlemmar. Se dig gärna om kring på sajten - ditt engagemang och medlemskap behövs!

Organisationer inom : Patientförening

Svenska Ödemförbundet

Sveriges Ödemförening är en stödförening för personer som själva är drabbade av lymfödem. Förbundet arbetar för bättre vård och resurser för behandling av lymfödem. Du kan ännu inte bli medlem i denna...

Läs mer »

Talknuten

Talknuten är en riksförening som är ansluten till Afasiförbundet i Sverige. Talknuten arbetar för barn och ungdomar med språkstörning eller afasi och deras föräldrar. DU kan ännu inte bli medlem i den...

Läs mer »

Tandvårdsskadeförbundet

Tandvårdsskadeförbundet är en partipolitiskt obunden handikapporganisation som arbetar för en bättre folkhälsa. Tf sprider kunskap om hälsoeffekter av olika tandvårdsmaterial samt arbetar för att fram...

Läs mer »

Ung Diabetes

Ung Diabetes är Svenska Diabetesförbundets forum för dig som är mellan 15 och 30 år och som har diabetes. Ung Diabetes skapar kontakt mellan unga med diabetes, bland annat genom att ordna olika arran...

Läs mer »

Ung med Psoriasis (PSO-Ung)

Läs mer »

Unga Mag- och Tarmsjuka

RMT Ung är en organisation för unga mag- och tarmsjuka. Förbundets ungdomsverksamhet är relativt nystartad och möjligheterna är stora att själv vara med och påverka inriktningen. Inom förbundet pågår ...

Läs mer »

Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en självständig riksorganisation i nära samarbete med Reumatikerförbundet. Unga Reumatiker verkar till stöd för barn och ungdomar i ålder 7 - 35 år med reumatiska sjukdomar. Du kan ...

Läs mer »

Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är sedan 1994 en självständig riksorganisation i nära samarbete med Reumatikerförbundet. Föreningen verkar för barn och ungdomar i ålder 7 - 35 år med reumatiska sjukdomar. Du kan inte...

Läs mer »

Viking. Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

Viking är Riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade. Du kan ännu inte bli medlem i denna organisation genom Medlemsbasen.

Läs mer »

<< < 1 2 3 4 5 6 7